Beste sportvrienden.

We zijn gestopt met Speleronline.
De huidige privacy wetgeving en het teruglopen van advertentie inkomsten
maakten het ons onmogelijk om Speleronline nog gratis aan te bieden.

We hebben nog gepoogd om Speleonline bij een budget provider onder te brengen,
maar deze konden de benodigde kwaliteit en veiligheid niet borgen.

Dit noodzaakte ons om helaas na 10 jaar te stoppen met het enige kosteloze spelervolgsysteem.

Team Speleronline